03 november 2020

Column: Een pluim voor de sport

Van de politiek hoor je vooral in verkiezingstijd. Om jullie meer te betrekken bij wat de politiek uitvoert in onze gemeente, neem ik jullie de in een maandelijkse column mee in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Waar hebben we het over? Hoe werkt het nu eigenlijk? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat doet een gemeenteraad? Deze maand een column over…

EEN PLUIM VOOR DE SPORT

De afgelopen jaren is het onrustig geweest bij de buitensportverenigingen. Na de gemeentelijke fusie in 2011 zijn alle regelingen vanuit het voormalige Bodegraven en Reeuwijk gelijkgetrokken, maar op het gebied van de buitensport wilde dat maar niet lukken. Tot nu! Verschillende wethouders beten al de tanden stuk op het sportdossier. De sportverenigingen en hun achterban lieten hun ongenoegen blijken en zorgde daarmee voor een stevige politieke verschuiving.

Wat de buitensport een ingewikkeld dossier maakte, is dat de basis bij veel verenigingen anders was. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • de ene vereniging heeft de kantine en kleedkamers in eigendom, bij de andere is dat van de gemeente;
  • de ene vereniging heeft wat achterstallig onderhoud, anderen hebben alles piekfijn bijgewerkt;
  • Alle verenigingen werken met ontzettend veel vrijwilligers, sommige besteden daarnaast een deel van het werk uit;

En tot slot, misschien wel de ingewikkeldste: vanuit het verleden was de gemeentelijke bijdrage per vereniging verschillend. Uiteraard stond geen enkele vereniging te springen om geld in te leveren. De gemeente daarentegen heeft niet de financiële middelen om meer geld voor de sport beschikbaar te stellen. De oplossing moest dus gevonden worden door een herverdeling van het huidige budget.

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuwe start gemaakt met het proces dat in de volksmond inmiddels  de ‘sportharmonisatie’ werd genoemd. Onder leiding van een externe procesbegeleider is er de afgelopen twee jaar gewerkt aan een doorbraak. Ik heb veel waardering voor de hoeveelheid energie, tijd en kennis die daarbij door de sportverenigingen is ingebracht om te komen tot een breed gedragen oplossing die past binnen de (inhoudelijke én financiële) kaders die vooraf zijn meegegeven.

De buitensportverenigingen hebben een puike prestatie geleverd. Dankzij hun inspanningen ligt er nu een overeenkomst met afspraken over onderhoud en renovaties voor kantines, kleedkamers, bergingen en velden. Daarnaast zijn er ook nog afspraken gemaakt over de verduurzaming van de sportparken. Dit geeft de buitensportverenigingen en de gemeente rust en zekerheid voor de komende 15 jaar.

De sportverenigingen zijn tevreden en verlost van de voortslepende onzekerheid. De gemeenteraad is tevreden, zij sluit een langlopend hoofdpijndossier af. En verantwoordelijk wethouder Dirk Jan Knol? Die verdient net als de sportverenigingen een dikke pluim!

Heb jij vragen of opmerkingen over de sport? Twijfel niet om ze met ons te delen! De contactgegeven van alle raadsleden vind u hier op de website van de gemeente.

Sportieve groet!

Jan Vergeer

Gemeenteraadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.