01 februari 2020

Column: Jongerenwoningen in het Evertshuis?

Van de politiek hoor je vooral in verkiezingstijd. De gemeenteraad praat, discussieert en besluit echter continu over tal van onderwerpen die ons als inwoners direct of indirect raken. Om jullie meer te betrekken bij wat de politiek uitvoert in onze gemeente, neem ik jullie in een maandelijkse column mee in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Waar hebben we het over? Hoe werkt het nu eigenlijk? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat doet een gemeenteraad? Deze maand een column over…

Jongerenwoningen in het Evertshuis?

Vrijwel alle inwoners van onze gemeente kennen het Evertshuis. Zelf kom ik er ook regelmatig. Bijvoorbeeld bij een voorstelling, voor een vergadering, even met de kinderen naar de bibliotheek of (heel incidenteel) voor een paspoort of rijbewijs.

In de gemeenteraad spreken we regelmatig over het Evertshuis. Helaas gaat het dan nooit over de eindejaarsvoorstelling van Studio Viva Dans of de toneelvoorstelling van de LTO, maar over de financiële situatie. Het Evertshuis heeft het financieel namelijk zwaar. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? En wat kunnen we er aan doen?

Grootschalige renovatie
In 2012 is het Evertshuis grootschalig gerenoveerd. Het bestaande pand verkeerde in slechte staat, was gehorig, inefficiënt en had te kampen met lekkages. Er is toen besloten tot een grootschalige renovatie. Het resultaat? Een prachtig gebouw dat een combinatie huisvest van cultuur, educatie en dienstverlening op een centrale plek in het dorp. Een voorziening waar we trots op mogen zijn!

Financiële situatie
Al snel na de renovatie bleken de voorgerekende exploitatiemogelijkheden niet realistisch, was het energieverbruik fors hoger dan voorspeld en zijn in de bedrijfsvoering na de renovatie onvoldoende slagen gemaakt. Denk hierbij aan het positioneren van de juiste mensen op de juiste posities, een goede en aantrekkelijk horeca en het doorberekenen van een marktconforme huur.

Inmiddels is vrijwel het volledige bestuur van het Evertshuis vernieuwd, en wordt er keihard gewerkt om weer een financieel gezonde organisatie te worden. Maar er moeten flinke achterstanden ingelopen worden. En, zoals het vaak gaat, komt daar de gemeente weer in beeld.

Het college heeft bij monde van wethouder Smits de gemeenteraad onlangs voorgesteld om:

  • € 185.000,- beschikbaar te stellen om het negatief eigen vermogen van het Evertshuis volledig te saneren;
  • de jaarlijkse bijdrage aan het Evertshuis te verhogen met € 77.000,-;
  • én het huurtarief dat de gemeente betaalt aan het Evertshuis voor het KCC de komende jaren te verhogen naar een marktconform tarief.

Op deze manier zou het bestuur van het Evertshuis weer met een schone lei kunnen beginnen.

De gemeenteraad heeft niet ingestemd met dit voorstel. In plaats van een zak geld te geven, wordt er nu in samenspraak met het vernieuwde en zeer betrokken bestuur van het Evertshuis gewerkt aan een toekomstbestendig businessplan.

Eerst worden de geldstromen en activiteiten van het Evertshuis in beeld gebracht en wordt de bedrijfsvoering stevig doorgelicht. Ik ben er van overtuigd dat er op deze terreinen nog winst te behalen is, maar denk niet dat dit voldoende zal zijn voor een structureel sluitende begroting.

Juist daarom is het zo interessant dat er ook een onderzoek wordt gedaan naar de alternatieve gebruiksmogelijkheden van het pand.

Is er een mogelijkheid om ruimtes structureel te verhuren aan bedrijven? Is de theaterzaal overdag te gebruiken voor andere doeleinden? Of, wellicht kansrijk: kunnen er jongerenwoningen gerealiseerd worden op de verdiepingen? Het zou de ideale locatie zijn, en voorzien in een grote behoefte!

Ik hoop van harte dat juist dit onderdeel veel aandacht krijgt in het onderzoek. Het Evertshuis is een prachtige voorziening binnen onze gemeente, waar bovendien tal van vrijwilligers zich vele uren per week inzetten. Die verdienen niet een eenmalige zak geld, die verdienen een toekomstvisie met goed onderbouwd plan.

Heeft u suggesties voor (het gebruik van) het Evertshuis? Twijfel niet om ze met ons te delen! De contactgegeven van alle raadsleden vind u hier op de website van de gemeente.

Door: Jan Vergeer
Gemeenteraadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.