01 mei 2020

Column: Veldverdelingen

Van de politiek hoor je vooral in verkiezingstijd. De gemeenteraad praat, discussieert en besluit echter continu over tal van onderwerpen die ons als inwoners direct of indirect raken. Om jullie meer te betrekken bij wat de politiek uitvoert in onze gemeente, neem ik jullie de in een maandelijkse column mee in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Waar hebben we het over? Hoe werkt het nu eigenlijk? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat doet een gemeenteraad? Deze maand een column over…

BEWEGING IN DE SPORT!

In deze tijd merken we extra goed hoe belangrijk sporten is. Na een aantal weken van gedwongen thuisblijven, zijn er veel mensen (en zeker ook kinderen) maar wat blij dat er langzaamaan weer wat gesport mag worden! Ook binnen de gemeenteraad gaat het op dit moment weer over de sport. Onderwerp van gesprek is de veldverdeling van de voetbalverenigingen binnen Bodegraven. Bij de ene vereniging zijn er veel sporters op weinig ruimte, bij de andere weinig sporters op veel ruimte.

Voetbalvereniging Rohda ’76 heeft ongeveer dertig zaterdagteams, waaronder ruim twintig jeugdteams. Zij hebben de beschikking over drie velden. Dat is voldoende, maar wel krap. ESTO heeft bijna veertig teams, waarvan bijna dertig jeugdteams. Zij spelen op zaterdag en zondag, waarbij alles ingepast moet worden op twee velden. Dat is simpelweg te weinig. V.V. Bodegraven heeft drie zaterdagteams, en geen jeugdafdeling. Met de twee velden die zij tot hun beschikking hebben, zitten zij juist zeer ruim in het jasje.

Tussen de voetbalbalvelden, ligt ook nog een hockeyveld. De HCRB heeft haar complex in de Reeuwijkse Hout, en een losliggend veld in Bodegraven. Dit veld ligt naast het complex van ESTO. Vorige week is er in de commissie van de gemeenteraad een plan besproken om de velden op een betere manier te verdelen. Een verdeling die past bij de omvang van de verenigingen.

 

Wat is het plan?
Kort gezegd komt het er op neer dat het hockeyveld, dat dringend aan renovatie toe is, verhuist naar het complex van V.V. Bodegraven. Daar wordt het aangelegd op één van de voetbalvelden, die ook op de planning stond voor renovatie. Het huidige hockeyveld wordt omgeturnd tot voetbalveld, en toegevoegd aan het complex van ESTO. Hierbij worden afspraken gemaakt over het gebruik van het veld door de andere verenigingen, indien nodig. Om het nieuwe veld ook voor Rohda ’76 laagdrempelig en toegankelijk te maken, wordt er een (voetgangers)verbinding gemaakt tussen de beide sportcomplexen

Voor de verdere toekomst is het plaatje geschetst dat de hockey volledig in de Reeuwijkse Hout wordt geplaatst, en de voetbal zich concentreert rondom de huidige complexen aan de Broekveldselaan (waar nu ook Rohda ’76 en ESTO huisvesten). Dit kan dan op termijn ruimte geven voor een woningbouwontwikkeling op het huidige complex van V.V. Bodegraven. Maar dat zal nog meerdere jaren duren.

De gemeenteraad heeft positief gereageerd op de voorliggende plannen. Dit geeft ruimte op die plekken waar de behoefte het grootst is, past binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen en voorziet in de renovatie van velden die daar hard aan toe zijn. Al met al een prachtige ontwikkeling!

Naast alle voordelen heeft het plan natuurlijk ook nadelen. Rohda ’76 had graag gezien dat in deze ontwikkeling ook haar trainingsveld werd voorzien van kunstgras, zodat zij iets meer ruimte krijgen om alle teams te laten trainen. Helaas is daar op dit moment geen geld voor. Voor V.V. Bodegraven is het zuur dat zij een veld in moeten leveren. Een prachtige vereniging, die dit jaar haar 100-jarig bestaan viert.

Als politiek moeten we echter keuzes maken, en daarin kan (vrijwel) nooit iedereen tevreden gesteld worden. Financieel gezien hebben we onze beperkingen, en het is niet uit te leggen dat een vereniging met drie teams evenveel velden nodig heeft als een vereniging met bijna veertig teams.

De komende periode zullen er praktische afspraken gemaakt moeten worden met alle verenigingen en gebruikers. In de tweede helft van dit kalenderjaar zal de aanbesteding voor de aanleg / verplaatsing van de velden van start gaan, waardoor de werkzaamheden in de zomerstop van 2021 plaats kunnen vinden.

Sporten is gezond, vergroot het (sociale) netwerk en is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Heb jij sportieve vragen, opmerkingen of suggesties? Twijfel niet om contact met ons op te nemen! De contactgegevens van alle raadsleden vind je hier op de website van de gemeente.

Met sportieve groet!

Jan Vergeer
Gemeenteraadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.