01 januari 2019

Het democratisch proces

Deze weken hebben we een even boeiend als lastig proces gezien rond de discussie over de herinrichting van de Raadhuisweg en Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug. Een discussie die al gevoerd wordt sinds de Randweg in beeld kwam en aangelegd is. Een traject ook dat een hoog democratisch gehalte kende. De wil van het volk is op allerlei manieren tot uw gemeenteraad gebracht en de raad is u dankbaar daarvoor. Velen hebben de gelegenheid genomen om hun mening kenbaar te maken via persoonlijke gesprekken, e-mails, inspraak, deelname aan de klankbordgroep en acties om steun te krijgen voor een bepaald standpunt. Daarbij is ons duidelijk geworden, dat er even zoveel meningen als betrokken inwoners zijn. Democratie houdt ook in dat iedere mening van belang is en het in dit geval dan ook niet uitmaakt of je nu wel of niet hebt deelgenomen in de klankbordgroep. Niet het recht van de sterkste telt, iedereen is hierin gelijk. Laten we daarin elkaar niet de maat nemen.

Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering in oktober 2018 heeft het CDA het college gevraagd het toen voorliggende plan nog eens goed tegen het licht te houden en te kijken hoe met name de veiligheid van de fietsers geoptimaliseerd kon worden. We zijn blij dat het college daar werk van heeft gemaakt en met een nieuw voorstel is gekomen. De volgers hebben kunnen zien dat bij de bespreking in de Commissie Ruimte van afgelopen week veel tijd en aandacht aan dit onderwerp is besteed. Met elkaar hebben we vastgesteld dat de uiteindelijke crux zit in de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer versus de veiligheid van de fietsers. Het CDA vindt dat we daarbij verplicht zijn op te komen voor de kwetsbaarste groep verkeersdeelnemers en het maximale te doen om deze zo goed mogelijk te beschermen. Naar onze mening is het niet verstandig om met de huidige verkeersintensiteit op deze wegen de fietsers op de rijbaan te laten rijden. Daarom hebben we in de commissievergadering een amendement aangekondigd dat daarover duidelijkheid moet geven.

Na alle input van de afgelopen tijd en alle besprekingen is het nu aan uw gemeenteraad om als gekozen en daarmee vertegenwoordigend orgaan van de inwoners een wijs besluit te nemen. Als sluitstuk van het democratisch proces. U mag er op vertrouwen dat alles gewogen wordt en er democratisch zal worden besloten.

Jan van Rooijen
Gemeenteraadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.