15 april 2021

Kom op voor de belangen van onze boeren bij natuurgebied in de Meije, roept CDA op

In de Meije is grote commotie ontstaan door de plannen om een deel van de Meije te veranderen in natuurgebied. Agrariërs voelen zich niet gehoord, niet serieus genomen en in de hoek gedrukt nu blijkt dat een gebiedsakkoord uit 2015 anders wordt uitgevoerd dan afgesproken. De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft het college opgeroepen zich nadrukkelijk in te zetten voor de belangen van inwoners en ondernemers uit die gemeente.

De motie is een initiatief van het lokale CDA, gesteund door alle partijen op GroenLinks na. CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer licht toe: ,,Tot grote ontsteltenis van boeren en inwoners voldoet het inrichtingsplan dat nu voorligt niet aan de afspraken die vier jaar geleden zijn gemaakt. De provincie, Natuurmonumenten, het waterschap en de gemeente denderen door met de natuurinrichting, maar wie komt op voor de inwoners en ondernemers in het gebied? Zij staan machteloos tegenover een enorm machtsblok vanuit de overheid.”

Met zijn motie wil Vergeer dat het college gesprekken blijft voeren met alle partijen en zich daarbij nadrukkelijk inzet voor de belangen van de boeren in het gebied. En dat het college nadrukkelijk toeziet op het naleven van afspraken en het verloren vertrouwen terugwint. Ook het CDA Woerden heeft zijn college opgeroepen om zich hierbij aan te sluiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.