01 november 2019

Trots op onze boeren!

Het kan u niet ontgaan zijn: de boeren protesteren. Tractoren reden massaal over de snelwegen richting het Malieveld. De boeren willen van zich laten horen en zien dat de oplossing van het stikstofprobleem wel erg makkelijk op hun bordje wordt gelegd. Afgelopen woensdag is er tijdens de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het CDA samen met de VVD, SGP, Burgerbelangen en de ChristenUnie hebben opgeroepen om de boeren als beheerders van ons prachtige agrarische buitengebied te koesteren.

Het zijn weliswaar landelijke en provinciale bevoegdheden waar het hier om gaat, maar de gevolgen landen wel in ónze dorpen. We vinden gedwongen bedrijfsbeëindiging, -verplaatsing of elke andere vorm van 'uitrookbeleid' als gevolg van het stikstofvraagstuk onbespreekbaar.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een echte plattelandsgemeente, met veel actieve, toekomstbestendige agrariërs. Zij dragen zorg voor kwalitatief hoogwaardig voedsel, met oog voor omgeving, natuur en dierenwelzijn. De boeren zijn al decennia lang goede en betrouwbare natuurbeheerders gebleken.

De te maken keuzes vanuit de provincie kunnen verregaande gevolgen hebben voor het voortbestaan en toekomstperspectief van onze agrariërs en ons karakteristieke veenweidelandschap.

Hoe het wel opgelost kan worden? Helaas is er geen kant en klare oplossing voor handen. Duidelijk is wel dat we dit vraagstuk niet simpelweg op het bordje van de boeren kunnen leggen. We zullen ook moeten kijken naar bijvoorbeeld het verkeer, de scheepvaart en de luchtvaart.

We zouden hierbij in de politiek wel wat meer boerenverstand kunnen gebruiken. Want naast het feit dat de boeren ons aan het hart gaan, gaan onze mooie agrarische natuurgebieden dat ook. En juist voor het behoud en beheer daarvan, hebben we onze boeren broodnodig.

Marijke Kasius
CDA Bodegraven-Reeuwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.