01 januari 2020

Veilig fietsen

Een paar jaar geleden is het CDA de actie 'Veilig Fietsen' gestart. Met behulp van inwoners zijn de 40 grootste fietsknelpunten in kaart gebracht, en overhandigd aan de burgemeester. Sindsdien hebben we alle mogelijkheden aangegrepen om aandacht voor fietsveiligheid te vragen.

Inmiddels zijn een flink aantal gevaarlijke locaties uit onze lijst aangepakt. Er wordt dus aan de fietsveiligheid gewerkt, maar we zijn er nog lang niet!

Het gevaarlijkste fietspunt in onze gemeente blijft de oversteek van de 'Kluifrotonde', bij de oprit van de N11. Het CDA is een lobby begonnen om dit onder de aandacht van de provincie te brengen, maar de gedeputeerde heeft laten weten liever te wachten op de Bodegravenboog (de aansluiting van de N11 op de A12 richting Den Haag). Aangezien deze aansluiting niet voor 2040 gepland staat, is hierop wachten voor het CDA geen optie.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad vanavond zullen wij opnieuw de wethouder oproepen om samen met de provincie tot een oplossing te komen voor deze oversteek. Elke dag steken hier 2.300 fietsers over, op weg naar school, sport of werk. Een fietsbrug of -tunnel zou de verkeerssituatie een stuk veiliger maken, en de doorstroming op de rotonde verbeteren.

We zijn erg blij met de aandacht die er nu is voor fietsveiligheid. Niet in de laatste plaats omdat juist onze kinderen en ouderen op de fiets kwetsbare weggebruikers zijn die bescherming verdienen.

In een gemeente waar nieuwbouwprojecten worden opgeleverd, wijken worden heringericht en straten worden opgeknapt komen er natuurlijk ook nieuwe knelpunten bij. Een mooi voorbeeld hiervan is het nieuwe fietspad dat vanuit Weideveld uitkomt op de oversteek met de Broekveldselaan.

En zo blijft de fietsveiligheid onze aandacht houden, en zorgen wij dat het hoog op de agenda blijft.

Jan Vergeer
Fractievoorzitter CDA Bodegraven-Reeuwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.