Mijn naam is Jan Vergeer, geboren en opgegroeid in De Meije, en al geruime tijd woonachtig in Bodegraven. Samen met mijn vrouw Tanja heb ik twee kinderen: Sepp (7) en Wout (5). Ik werk als Strategisch Adviseur bij de gemeente Kaag en Braassem. In mijn vrije tijd sport ik graag, vooral hardlopen. Naast de 10 van Boreft, de Meijeloop, Rondje Droogh, de Snertloop en de Plassenloop, staat voor komend jaar de Halve marathon van Egmond op het programma.  

Waarom ben ik lid van het CDA

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek, met name lokale politiek. Naast het feit dat de uitgangspunten en kernwaarden van het CDA goed aansluiten bij mijn eigen overtuigingen, heb ik het CDA binnen Bodegraven-Reeuwijk leren kennen als actief, betrouwbaar en daadkrachtig.

Waar ik me voor inzet

Bodegraven-Reeuwijk is een prachtige gemeente, dat moeten we koesteren. Het is onze verantwoordelijkheid dat onze kinderen en kleinkinderen hier ook nog van kunnen genieten.

Mijn speerpunten zijn:

 • Financieel gezond worden

  We zijn op de goede weg, de leningenportefeuille daalt, maar er is nog een lange weg te gaan. We hebben de verplichting naar de volgende generaties om onze gemeenten (financieel)gezond achter te laten.  

 • Een gezonde gemeente

  Passende zorg, dichtbij huis. Weinig regeldruk en administratieve lasten voor mantelzorgers. Één contactpersoon per huishouden. Het klinkt simpel, maar de uitvoering is taai en complex. Mijn streven is de zorg zo passend en eenvoudig mogelijk te houden, in het besef dat de gemeente geen supermarkt is waar alle zorg op voorraad ligt. 

 • Een veilige gemeente

  De politie-eenheid Gouda, Bodegaven-Reeuwijk moet zo snel mogelijk op sterkte worden gebracht. Hiervoor is zo’n 20 FTE nodig. Deze extra personen moeten ingezet worden waar ze het hardst nodig zijn: op straat. 

  Absoluut speerpunt is voor mij Veilig Fietsen. Hier heb ik de afgelopen jaren al veel aandacht voor gevraagd. We hebben met het CDA een lijst opgesteld van de 40 grootste knelpunten voor fietsers. Deze knelpunten moeten aangepakt worden. Het gevaarlijkste knelpunt is de oversteek van de N11ter hoogte van de ‘Kluitrotonde’. Samen met de Provinciale Statenfractie van de CDA maken we ons hard voor een oplossing! 

 • Een agrarisch buitengebied met natuurwaarden

  Als boerenzoon zet ik met graag in voor de agrarische sector. Zij zijn al honderden jaren de beheerders van de grootste agrarische natuurgebieden van onze gemeente. Door toenemende regelgeving en groeiende politieke partijen zonder kennis van de agrarische sector, neemt de druk op de boeren toe.

  We moeten onze agrariërs koesteren. Ze zorgen niet alleen voor onze prachtige buitengebieden en onze voedselvoorziening, de koeien in de wei zijn beeldbepalend.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.