Speerpunten 2018-2019

1.Besturen in Capelle

  • 1.1 Fatsoenlijk, integer en transparant
  • 1.2 Verlaging van regeldruk
  • 1.3 Solide en degelijk financieel beleid
  • 1.4 Versterken van regionale samenwerkingsverbanden
  • 1.5 Gezonde bestuurscultuur en professionaliteit

 

2.Zorg op maat voor en door Capellenaren

2.1  Lokale zorg dichtbij huis en omzien naar elkaar

 

2.2 Goede en betaalbare zorg voor iedereen

WMO tarief naar 17,50 per 4 weken, en zorgverzekering voor iedereen.

 

 2.3 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener

 

2.4 Meer aandacht voor gezonde voeding, levensstijl en eenzaamheid

 

2.5 Passende woonruimte en de wijkbus voor zorgbehoevenden

Rivium jongerenwoningen en buurtbus

 

2.6 Aanpak van verwarde of zorgmijdende Capellenaren

 2018 Capelse aanpak gemaakt door wethouder.

 

2.7 Investeren in zorgpreventie en vroegsignalering

 

3. Participatie in Capelle

2.1 Meedoen, meedenken en meebeslissen

2.2 Versterking van WOP’s en buurthuizen

2018-2019 Aandacht voor WOP’s gevraagd en Huizen van de Wijk

 2019 : Stadsgesprekken College en Raad, digitale participatie tools.

 

4. Veilig Capelle

4.1  Zichtbaarheid van wijkagenten en handhavers in de wijken

2019: Meer wijkagenten, rol van handhavers

 

 4.2 Top 100 aanpak: grootste overlastgevers in kaart brengen en volgen

 

4.3 Geen coffeeshops, bordelen of gokhallen in Capelle

2018 vraag gesteld sexinrichting Rivium

 

5. Jong Capelle

 5.1 Alle buurten kindvriendelijk

 

5.2 Uitdagende (speel)plekken en voorzieningen voor kinderen en jongeren

2018/2019  Gemeente bezig met interactieve speelvoorzieningen.

2018 Spraypark

 

6. Duurzaam Capelle

6.1 Het bevorderen van slimme mobiliteit

 

6.2 Inzetten op schone, groene en innovatieve wijken

Wijkonderhoudsploegen nog geen geld voor

 

 6.3 Het promoten van energie-neutrale woningen

Werkgroep Duurzaamheid.

Vanaf 1 juli 2018 geen gasaansluiting bij nieuwbouwwoningen.

 

7. Leren in Capelle

7.1 Spijbelen en schooluitval aanpakken.

2018 Inzet CDA in commissies en Raad, komt een BOT overleg in 2019.

 

 7.2 Stimuleren van voorschoolse opvang

 

7.3 Nieuwkomers proactief integreren

 

7.4 Meer stagemogelijkheden creëren

 

7.5 Stimuleren tot deelname aan vakonderwijs

 

 7.6 Verduurzaming van schoolgebouwen

 2018 Label B en vraag naar scholen om zelf ook te investeren.

2019 Zonnepanelen op diverse scholen, vanuit duurzaamheidsfonds aanpassing capaciteit leidingen.

 

8. Bereikbaar Capelle

8.1 Veilig, vlot en betrouwbaar onderweg

 8.2 Inzetten op extra buslijnen

8.3 Aantal verkeersslachtoffers verder naar beneden

8.4 Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers

8.5 Aandacht voor mensen met een beperking in de openbare ruimte

2018 Regelmatig contact met BGC of zij vooraf worden betrokken bij projecten.

8.6 Aanpak drukke verkeerspunten zoals Abram van Rijckevorselweg en Algeracorridor

 

9. Kansrijk Capelle Revitaliseren Rivium

 

9.1 Het bevorderen van een goed lokaal economisch klimaat.

9.2 Niemand buitenspel, iedereen aan de slag.

9.3 Revitaliseren Rivium

9.4 Ondernemerschap stimuleren bij werkzoekenden

9.5 (Jonge) ondernemers faciliteren met huisvesting, begeleiding en advisering

9.6 Meer rekening houden met wensen kleine ondernemer

 

10. Mensen maken Capelle

10.1 Vrijwilligers en verenigingen in de spotlights

10.2 Cultuurerfgoed en culturele instellingen behouden en stimuleren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.