19.30 uur Raadsvergadering (met oa Begroting 2020 op de agenda)

De fractie CDA hoopt u te mogen ontmoeten bij de Raadsvergadering van 11 november a.s.

aanvang 19.30 uur, locatie Gemeentehuis.

Agenda

1 Opening en vaststelling agenda

2 Spreekrecht

3 Vaststellen notulen raadsvergadering 30 september 2019

4 Ingekomen stukken

5 Hamerstukken:

a. Tweede wijziging begroting 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 82750

b. Beleidsplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit 2019-2022. 84013

6 Voorstel tot het benoemen en beëdigen van de heer J. Hooijkaas als burgerraadslid (D-66) 104024

7 Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 104079

8 Voorstel tot het wijzigen van de deeltijdfactor van wethouder Van Veen 104083

9 Begroting 2020 (Aanbiedingsbrief, Programmabegroting 2020, Taakveldenraming 2020 en Bijlagenboek 2020) 85464

10 Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.