1e Fractievergadering 2020

 

1.

AGENDA

Opening en vaststellen agenda

 

Erik

2.

Bijbellezing, overdenking of gebed

Volgende overleg :  Devie 6 februari (zie lijstje onderaan)

Jolanda

3.1

Vaststellen concept-notulen  

14 december

Erik

3.2

3.2 Vaststellen concept-(besloten) notulen  

14 december 

Erik

4.

Ingekomen stukken/mededelingen

·         Zie besloten gedeelte.

Erik

5.

Mededelingen vanuit Bestuur/CDA-Actief

·         Terugblik Nieuwjaarsreceptie(s)

·         6 februari bijeenkomst Maassluis (startdocument  www.cda/wi )

Input Fractie voor Bestuursoverleg 28-1 (Jolanda)

·         Voorstel jaarkalender bijeenkomsten (Jolanda) zie bijlage

·         Inlossing bestuur oude fractiegelden

·         Overige punten

Allard/Frank

6.

Activiteitenagenda

·         Debat 75 vrede donderdag Erik en Jolanda

·         5 mei Bevrijdingsdag activiteiten

Zijn er nog vragen?

7.

Voorbereiden Commissievergaderingen

7.1

Commissie BVM toezeggingen

Vidar/Jolanda

7.2

Commissie BVM

Vidar

7.3

Commissie SOB

Erik/tim

7.4

Commissie SLE is vervallen

 • Onderwijskansen naar maart.
 • GIDS-gelden 2020-2021 (zie Collegebrief

Devie/Jolanda

7.5

Terugkoppeling bijeenkomsten/werkgroepen 1-1 t/m 23-1

 • 7-1 Themabijeenkomst Schollebos (Erik/Jolanda)
 • 14-1 Thema avond Mobiliteit (Devie)
 • 15-1 Begeleidingscommissie Rekenkamer (Vidar)
 • 16-1 Cultuurconferentie (Devie/Jolanda)
 • 18-1 Radio Capelle (Devie)
 • 21-1 Thema-avond stand van zaken Projecten SO.(Erik)
 •   22-1 Werkgroep Afval (Tim)

Fractie

7.6

 

 

8.

Besloten gedeelte Fractie

8.1

Presidium met Terugkoppeling jaargesprek burgemeester

Jolanda

8.2

Renovatie flats Vogelbuurt.

Jolanda

8.3

Lozen op wateren (inkomen email)

Devie

8.3

Vuurwerk

Jolanda

11.

W.v.t.t.k.

 

Erik

12.

Volgende Fractievergadering(en)

Gaarne afmelding aan Jolanda doorgeven.

 • Donderdag 6 februari 20.00 uur, Gemeentehuis. (Raad)
 • Zaterdag 7 maart 09.30 uur, Torenhof. (Cie’s)
 • Donderdag 19 maart 19.30 uur, Gemeentehuis. (Raad)
 • Donderdag 2 april, 19.30 uur, Gemeentehuis. (Cie’s)
 • Donderdag 16 april, 19.30 uur, Gemeentehuis. (Raad)
 • Zaterdag 16 mei 09.30 uur, Torenhof. (Cie GR)
 • Donderdag 28 mei, 19.30 uur, Gemeentehuis. (Raad GR)
 • Donderdag 18 juni, 19.30 uur, Gemeentehuis. (Cie’s)
 • Donderdag 25 juni, 19.30 uur, Gemeentehuis.(Cie’s VJN)
 • Mogelijk nog zaterdag 27 juni 9.30 uur (Cie’s VJN)
 • Donderdag 9 juli, 19.30 uur, Gemeentehuis. (Raad VJN)
 • Mogelijk nog zaterdag 11 juli 9.30 uur (Raad  VJN)

 

Vlg Opening met Bijbellezing/ overdenking

Devie

 

Erik

 

Vidar

 

Tim

 

Sanne

 

Allard

 

Frank

 

Jolanda

 

Devie

 

 

 

Erik

13.

Sluiting

Erik

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.