Extra commissievergadering ontwikkeling Hoek Capelseweg-Bermweg

In de commissievergadering van 27 januari is het concept door een ordevoorstel van de agenda gehaald. De wethouder heeft hierna besloten het toch te agenderen voor de raadsvergadering. Door het indienen van een inleidend referendumverzoek van inwoners kon dit niet voor de raadsvergadering van 8 februari, maar is een extra raad ingelast. Tijdens deze raadsvergadering op 15 februari is het project Capelseweg/Bermweg, door een ordevoorstel van de SGP ondersteund door de andere zeven oppositie partijen, na een schorsing, door de wethouder van de agenda gehaald. De stukken zijn in te zien via https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/829306/Gemeenteraad%2015-02-2021

Er komt 1 maart een extra commissievergadering waarin er een reflectie komt op de hoorzitting van 7 januari, een terugblik op het gelopen proces en daarna de inhoud van het gebiedspaspoort. Hierna volgt een extra raadsvergadering.

Informatie over het project is te vinden op

Inleidend verzoek tot het houden van een referendum. Dit hield ook in dat de inwoners hun inleidend verzoek tot het houden van een referendum niet konden indienen omdat er geen raadsbesluit meer geagendeerd stond. Dit verzoek schuift nu door naar een extra raadsvergadering op 15 maart 2021

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.