29 maart 2021

3 jaar fractie CDA Capelle

In 2018 werd het gemeentehuis verbouwd en zetelde de raad in het voormalig IJsselcollege aan de Kanaalweg, alwaar de installatie van de nieuwe raad plaatsvond op 29 maart 2018. Devie en Jolanda kijken terug op 3 jaar intensief raadswerk en de permanente campagne. Waarbij wij dankbaar zijn voor de ondersteuning van de burgerraadsleden Erik, Vidar en Tim, het bestuur met aanwezigheid van Allard bij iedere fractievergadering en de toenmalige fractieassistent Sanne en haar opvolger Arjan. Veel raadsdossiers zijn besproken met CDA-leden, bewoners, maatschappelijk organisatie en ondernemers om weloverwogen besluiten te kunnen nemen.

Als fractie staan wij voor een betrouwbaar en transparant bestuur waarbij zoveel mogelijk de inbreng vanuit de Capelse samenleving in een zo vroeg mogelijk stadium wordt meegenomen. We blijven ons ook het komende raadsjaar weer inzetten om samen te bouwen aan een beleefbaar en duurzaam Capelle, een mooie stad om te wonen, werken en te verblijven. Betaalbaar wonen voor onze Capelse jongeren, variatie in ouderenwoningen, goede fiets- en OV-verbindingen tussen de wijken en een groene en levendige buitenruimte met meer recreatieve mogelijkheden. Onderwijskansen voor iedere kind, en inzet op een gezonde leefstijl. We zorgen voor elkaar en ondersteunen mensen in een kwetsbare positie. Als rode draad ligt de duurzaamheidsopgave hierin verweven. Uitgangspunt voor het Capelse CDA dat dit voor iedere wijk in balans dient te zijn.

Mocht u de fractie willen spreken over wat leeft bij u in de buurt of wijk, neem dan contact op onze fractievoorzitter Jolanda den Engelsman, 06-245 23 167 j.den.engelsman@capelleaandenijssel.nl

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.