15 november 2020

Capelse najaarsnota 2020, donkere wolken aan de horizon!

Vrijdag de 13e ploft een compacte najaarsnota 2020 op de mat, echter met meer donkere wolken aan de horizon dan afgelopen week was voorzien.

Dinsdag 9 november heeft de raad de begroting 2021 vastgesteld. Hierin werd op voorhand opgenomen een oplopende taakstelling naar twee miljoen euro per jaar voor de jaren 2028 en verder.  Het amendement van CDA, ChristenUnie en GroenLinks, ondersteund door D66 en de SP kon niet rekenen op een meerderheid in de raad: Eerst graag de discussie voeren wat wel of niet tot onze kerntaken behoort en dan pas het bedrag opnemen in de begroting. Dit in tegenstelling tot het amendement over de Eneco-gelden, met eenzelfde strekking: eerst de kaders dan geld voteren, welke wel werd aangenomen.

De Najaarsnota 2020 laat nu een oplopende taakstelling zien van geen twee maar van vijf miljoen euro, een forse taakstelling voor Capelle. Landelijk hebben al veel gemeenten de noodklok geluid in Den Haag over de oplopende kosten van o.a. Jeugdhulp en WMO, waarbij het geld niet de gedecentraliseerde taak volgt.

Voor Capelle ligt nu een grote opgave om tot een sluitende begroting op termijn te komen. Voor het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks vraagt dit om een inspanningsverplichting van zowel het college als raad om te komen tot weloverwogen keuzes, zelfs als die gemaakt zijn bij de begroting 2021. Transparante keuzes met oog voor het welbevinden van onze Capellenaren, waarin zij ook een stem dienen te krijgen.

Namens de indieners van het amendement

CDA : Jolanda den Engelsman 06 245 23 167

ChristenUnie : Peter Eilander

GroenLinks : Elbert Raadsen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.