20 mei 2020

CDA Capelle Nieuwsbrief

Van de voorzitter, 
Nederland bereidt zich voor op het “nieuwe normaal”.

Ook in Capelle zullen stapsgewijs de versoepelingen merkbaar zijn. Maar zoals de premier en Hugo de Jonge blijven benadrukken blijft het een kwestie van waakzaamheid en volhouden. Alleen als iedereen zich aan de afspraken blijft houden, kunnen en zullen we deze crisis samen doorkomen. Het zal wennen zijn. De beelden van aangepaste winkelroutes in Nederlandse steden zoals eenrichting winkelstraten, wandelrotondes waren te zien. Tal van creatieve oplossingen geven aan hoe inventief en ondernemend de Nederlanders kunnen zijn.

Maar te gemakkelijk denken over de versoepelingen en het idee dat het echt terug naar normaal is, kan juist die versoepelingen in gevaar brengen. Bij elke datum met nieuwe mogelijkheden wordt niet voor niets gezegd “als het kan”. De versoepelingen kunnen alleen als de cijfers blijven dalen. Die cijfers blijven alleen dalen als de regels nageleefd worden. Nederland en Capelle krijgen weer wat lucht maar juist nu is voorzichtigheid geboden. 
Het is zoals afgelopen week wel eens gezegd is: “het moeilijk is het om de bergtop te bereiken, maar de afdaling is soms veel gevaarlijker”. Die bergmetafoor brengt ook de bergrede van Christus in gedachte. Die rede waarin zijn leer uiteengezet werd, heeft een boodschap van naastenliefde.  Dat wat veel mensen nu tonen. Dat waar veel mensen nu behoefte aan hebben. Deze crisis laat elke dag weer zien hoe die boodschap in de praktijk wordt gebracht. 

Soms is een simpel gesprek al voldoende. Met dat in gedachten heeft de fractie o.a. het digitale spreekuur geïnitieerd. Verder starten bestuur en fractie een belronde langs alle leden, omdat wij als CDA-Capelle naar elkaar willen omkijken. Dit gaat om hoe het gaat en of er eventueel hulp nodig is. Of er mensen in uw omgeving zijn die juist hulp nodig hebben. Maar ook of er misschien zaken zijn die onze fractie in de raad ter sprake kan brengen.
Op de borden die door Capelle verspreid zijn, staat het heel duidelijk. Samen verslaan we dit virus.

Coalitie CDA Brabant
Op donderdagavond 7 mei spraken de fractie en het bestuur met elkaar over de coalitie die CDA-Brabant is aangegaan met Forum voor Democratie (en nog twee partijen). In de media overheersen de bezorgde toon hierover en de oproepen om deze coalitie niet aan te gaan. Wij wilden graag met elkaar delen hoe we tegen dit besluit aankijken. Het was goed om ieders gedachten hierover te horen.
Net zoals in de landelijke partij is er ook bij ons verschil van opvatting over de samenwerking. Enerzijds is er het uitgangspunt dat het CDA op voorhand geen enkele partij uitsluit om mee in gesprek te gaan. En werd met recht vastgesteld dat de nu namens het CDA voorgedragen gedelegeerden van uitstekende kwaliteit zijn en dat schept vertrouwen.  
Maar er werden ook zorgen uitgesproken. Onder andere over de toon waarop de politiek leider van de FvD over minderheden in onze samenleving spreekt, en over de opvattingen van deze partij ten aanzien van de klimaatverandering en de stikstofdiscussie.
Uiteindelijk sloten we de discussie af met de vaststelling dat het niet aan ons is om over dit coalitieakkoord een uitspraak te doen. Dat is aan het CDA-Brabant. Mocht het landelijk bestuur hierover de leden willen raadplegen, of deze samenwerking willen agenderen op een algemene ledenvergadering, dan kan elk lid zijn eigen afweging maken.

Fractie CDA zoekt een politiek assistent
Kent (of bent) u iemand die belangstelling heeft voor de politiek en graag een bijdrage levert aan de lokale politiek? De fractie van het CDA van Capelle aan den IJssel zoekt een politiek assistent. De fractie vergadert gemiddeld tweemaal per maand. De politiek assistent maakt van elke vergadering een verslag. 
 
Wij vragen:
De politiek assistent is vaardig met Word en heeft het talent om de bijdragen van de deelnemers aan de vergadering goed weer te geven. Als politiek assistent kan jij je bijdrage leveren aan de Capelse politiek door een actieve bijdrage te leveren aan de fractievergaderingen van het CDA. Lidmaatschap van het CDA is een pre, maar wij vragen vooral interesse in en betrokkenheid bij het politieke proces. 
 
Wij bieden:
De vergoeding bedraagt 37,50 per vergadering. Omdat dit een vrijwilligersvergoeding betreft hoeft hiervan geen belasting over te worden afgedragen (tenzij je ook andere vrijwilligersvergoedingen ontvangt waarmee je in totaal het bedrag van 1.700 euro overstijgt).
 
Heb je interesse? Neem contact op met Jolande den Engelsman (j.den.engelsman@capelleaandenijssel.nl)

Uitstel Algemene ledenvergadering mei 2020
Het CDA Capelle organiseert normaal gesproken twee reguliere algemene ledenvergaderingen per jaar. De eerste reguliere ledenvergadering vindt meestal in mei plaats. In deze meivergadering komen onder meer de jaarstukken van de afdeling aan bod. Het bestuur heeft besloten voorlopig af te zien van het houden van een algemene ledenvergadering. Dit in verband met de huidig geldende beperkingen die gelden voor groepen. De eerste ledenvergadering over 2020 zal na de zomer plaatsvinden. U ontvangt te zijner tijd hiervoor een uitnodiging.

Het CDA zoekt volksvertegenwoordigers voor de Tweede Kamerverkiezingen
Vanaf 1 mei kunt u solliciteren op de vacature Kandidaat Tweede Kamer. Indien u belangstelling hebt, dan raden wij u aan een de website van het cda te bezoeken via de volgende link: Neem een kijkje op de website. Hier staan de profielen voor de kandidaten.

Hoe solliciteert u?
Solliciteer voor 22 mei om 12:00 uur! Dit doet u door in te loggen op de digitale omgeving van het CDA, ‘DIRK’ genaamd. Heeft u nog niet eerder ingelogd op DIRK dan kunt u een wachtwoord aanvragen. Lukt het niet om in te loggen, mail dan naar dirk@cda.nl.

Nadat u bent ingelogd in DIRK gaat u naar het tabblad ‘Loopbaan’. Hieronder vult u dan uw volledige CV in en vervolgens uw kandidaatstelling Tweede Kamer. Bij uw kandidaatstelling wordt u gevraagd om uw Motivatieformulier te uploaden. Het format hiervoor vindt u op de pagina.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur

Secretaris:
Fred de Kievit
secretaris@cda-capelle.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.