11 februari 2018

CDA Capelle: Tweesporenbeleid voor Rivium; herontwikkeling en sanering.

Het Rivium is het bedrijventerrein van de gemeente Capelle aan den IJssel naast de Van Brienenoordbrug bij de Nieuwe Maas. Dit terrein kampt al langere tijd met grote leegstand. Een deel van de kantoorpanden voldoet niet meer aan de eisen die huurders aan een gebouw stellen; andere panden blijven leeg omdat op deze concurrerende markt andere bedrijfsterreinen betere vestigingsplaatsfactoren hebben, denk daarbij aan bereikbaarheid via OV, parkeerruimte en nabijheid van bruisende horeca.

Afgelopen december presenteerde het Capels College het document ‘Gebiedspaspoort Rivium’ met tien spelregels om leegstaande kantoorpanden te transformeren naar gemengde vormen van wonen, werken, en recreëren. Het CDA waardeert deze extra aandacht van het College voor het Rivium. Tegelijkertijd heeft het CDA zorgen over de voorgestelde aanpak van het college. Er wordt in het gebiedspaspoort amper gesproken over hoe de partijen binnen het Metropoolregio-verband betrokken kunnen worden bij de opwaardering van het Rivium. De uitdaging tot versterking van het bedrijfsleven rondom de A16-corridor is niet alleen een Capels probleem. Ook op de bedrijfsterreinen in de buurt, zoals het Victoriapark, Brainpark I, Brainpark II, Autostrada, en Schaardijk staan veel kantoren leeg. Ook mist het CDA in het gebiedspaspoort aandacht voor vastgoed dat ongeschikt is voor herontwikkeling. 

Het CDA wil voor het Rivium inzetten op twee sporen: herontwikkeling van kantoorpanden tot (studenten)woningen of andere kansrijke bestemmingen voor die panden die daarvoor kansrijk zijn. Voor deze biedt de toekomstige aanleg van de A13/A16 een unieke kans om het vestigingsklimaat rondom de Van Brienenoordbrug te verbeteren. Het tweede spoor is sanering van delen van het terrein, waarbij de voor transformatie ongeschikte panden worden afgebroken. De vrijgekomen stukken bouwterrein bieden ruimte voor nieuwe functies. Voor laatste deze optie is de medewerking en inzet van de vastgoedsector onmisbaar.


Het CDA vindt het wenselijk dat de gemeente Capelle de komende raadsperiode haar uiterste best doet om binnen de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag te kijken welke investeringen er noodzakelijk zijn om de kantoorlocaties rondom de Erasmus Universiteit in ruimtelijke, functionele en economische samenhang te laten functioneren als een gebied. Daarnaast dient de gemeente in overleg te gaan met de vastgoedsector over sanering van de zwakste onderdelen van Rivium.  

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.