24 mei 2020

Fractie-assistent gezocht!

Sanne bedankt, wie neemt het stokje van haar over!

Aan het woord : Sanne Vlastuin, fractieassistent periode 2018-2020.“In april 2018 ben ik binnen een nieuw 'CDA-team' begonnen als fractieassistent voor CDA Capelle.Als fractieassistent heb ik mij voornamelijk beziggehouden met het bezoeken van de fractievergaderingen en het aldaar notuleren van de vergadering. Het was erg fijn deel uit te maken van het CDA-team en mijn werk werd altijd gewaardeerd. In mijn tijd als assistent heb ik veel mogen leren over het reilen en zeilen binnen een gemeente en binnen een plaatselijke fractie. Ik kijk terug op een zeer leerzame periode en neem veel ervaringen met mij mee die ik in het vervolg goed wil gebruiken voor mijn verdere loopbaan en binnen  het CDA”.

Sanne studeert en woont nu buiten Capelle, wie neemt het stokje over!

 Ken (of ben) jij iemand die belangstelling heeft voor de politiek en graag een bijdrage levert aan de lokale politiek? De fractie van het CDA van Capelle aan den IJssel zoekt een politiek assistent. De fractie vergadert gemiddeld tweemaal per maand. De politiek assistent maakt van elke vergadering een verslag. 

Wij vragen
De politiek assistent is vaardig met Word en heeft het talent om de bijdragen van de deelnemers aan de vergadering goed weer te geven. Als politiek assistent kan jij je bijdrage leveren  aan de Capelse politiek door een actieve bijdrage te leveren aan de fractievergaderingen van het CDA. Lidmaatschap van het CDA is een pre, maar wij vragen vooral interesse in en betrokkenheid bij het politieke proces. 

 Werkzaamheden

·         Voorbereiden, lezen van de stukken;

·         Notuleren van de fractievergadering;

·         Uitwerken van de notulen.

Tijdsbesteding

De fractievergaderingen zijn in de regel 1x per 14 dagen op donderdagavond  van 19.30 uur tot 23.00 uur in de fractiekamer in het Gemeentehuis (*).  Incidenteel op een zaterdagmorgen op een locatie in een wijk. Op jaarbasis ongeveer 24 to 26 vergaderingen.

 (*) In verband met de afgekondigde Corona maatregelen vinden de fractievergaderingen momenteel digitaal plaats.

Vrijwilligersovereenkomst
Op basis van de te tekenen vrijwilligersovereenkomst bedraagt de vergoeding  37,50 per vergadering. Omdat dit een vrijwilligersvergoeding betreft hoeft hiervan geen belasting over te worden afgedragen (tenzij je ook andere vrijwilligersvergoedingen ontvangt waarmee je in totaal het bedrag, conform de belastingdienst,  van  1.700 euro overstijgt). In het vrijwilligerscontract is een essentieel onderdeel, de geheimhoudingsplicht, opgenomen De vrijwilliger zal alle informatie betreffende de fractie geheimhouden, ook na beëindiging  van de vrijwilligersovereenkomst, tenzij de fractie toestemt in het bekendmaken van de informatie”. Het CDA is een ANBI organisatie.


 Heb je interesse?

Neem dan contact op met onze fractievoorzitter,  Jolanda den Engelsman.

j.den.engelsman@capelleaandenijssel.nl

telefonisch 06-245 23 167.j.den.engelsman@capelleaandenijssel.nl

Contact adres : p/a Rivierweg 111 (Gemeentehuis) 2903 AR Capelle aan den IJssel.

 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.