23 mei 2020

Heerma: dorps- en buurthuizen in nood moeten worden geholpen!

‘Ik vind het zorgwekkend. Juist dorps- en buurthuizen zorgen voor dagbesteding en vermaak. 

Dorps- en buurthuizen vormen vaak het sociale hart van onze gemeenschappen. Zij dragen bij aan de leefbaarheid in kleine kernen. Door de coronacrisis dreigen zij permanent hun deuren te moeten sluiten, omdat zij niet onder de economische regelingen vallen. CDA Fractievoorzitter Pieter Heerma roept het kabinet op om samen met provincies en gemeenten in gesprek te gaan om dit te voorkomen.

Heerma: ‘Ik vind het zorgwekkend. Juist dorps- en buurthuizen zorgen voor dagbesteding en vermaak. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het overeind houden van deze plekken is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van kleine gemeenten. Gemeenten, provincies en het kabinet moeten samen om tafel om te voorkomen dat deze belangrijke plekken dreigen om te vallen.’ (Nieuws en foto www.cda.nl)

Het CDA Capelle aan den IJssel heeft inmiddels diverse vragen gesteld aan de burgemeester voor de Raadscommissie 27 mei over de stand van zaken Corona.

Ontmoetingsplekken/Buurthuizen ed, onder welke categorie vallen deze en wanneer mogen ze weer open?

Hoe kunnen we als gemeente hierbij ondersteunen om dit volgens de richtlijnen te doen?

 Hulpvragen, hebben scholen, (sport) verenigingen en andere maatschappelijk en/of vrijwilligers organisaties nog aangeklopt voor extra hulp of middelen? 

Kerken, Huizen van de wijk/Kinderlabswanneer gaan deze weer open?

Moeilijk bereikbare doelgroepen ook bereikt met de maatregelen van Corona? Laaggeletterden en bewoners die de Nederlandse taal niet machtig zijn?

 

 Hulpvragen, hebben scholen, (sport) verenigingen en andere maatschappelijk en/of vrijwilligers organisaties nog aangeklopt voor extra hulp of middelen? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.