10 december 2020

Hugo de Jonge niet langer beschikbaar voor het CDA-lijsttrekkerschap

Beste CDA-leden,

De ongekende crisis die Nederland doormaakt, vraagt al maanden al mijn tijd en energie. Ook de komende maanden zal dit zo zijn.

Voor de zomer ben ik naar voren gestapt om het lijsttrekkerschap van de partij op me te nemen, omdat ik hou van onze partij en geloof in ons verhaal. Ik heb me altijd gerealiseerd dat de combinatie van het ministerschap en het lijsttrekkerschap zwaar zou zijn. Maar, van hard werken is nog nooit iemand minder geworden.

Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de corona-crisis moet voorgaan. Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven.

Dit heeft mij gebracht tot het besluit om het CDA-bestuur mee te delen dat ik niet langer beschikbaar ben voor het lijsttrekkerschap van onze partij. Nederland moet deze crisis te boven komen. Daar zal ik me met alles wat ik in me heb voor blijven inzetten.

Hugo de Jonge

Reactie partijvoorzitter Rutger Ploum op terugtreden Hugo de Jonge

Ik betreur het besluit van Hugo de Jonge om terug te treden als lijsttrekker en heb er tegelijkertijd ook veel respect voor.

Hij bekleedt als Corona-minister misschien wel de zwaarste kabinetspost sinds de Tweede Wereldoorlog en werkt dag en nacht om Nederland door deze crisis heen te leiden. Ik heb Hugo de laatste jaren leren kennen als een zeer toegewijd CDA-er. Iemand die een ongelooflijk warm hart heeft voor onze partij en veel nieuwe energie heeft gebracht. Dat hij het landsbelang voor het partijbelang laat gaan, is zeer begrijpelijk en ook het juiste. Het tekent zijn plichtsbesef. 
Met mijn bestuur zal ik me nu beraden over de ontstane vacature.

Het Landelijk Bestuur van het CDA heeft besloten om het congres van vrijdag en zaterdag uit te stellen.

Het bestuur maakt maandag de nieuwe datum van het verkiezingscongres bekend.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.