08 november 2019

Maandag 11 november 2019 aanvang 19.30 uur Raadsvergadering (met oa Begroting 2020 op de agenda)

19.30 uur Raadsvergadering (met oa Begroting 2020 op de agenda)

De fractie CDA hoopt u te mogen ontmoeten bij de Raadsvergadering van 11 november a.s.

aanvang 19.30 uur, locatie Gemeentehuis.

Agenda

1 Opening en vaststelling agenda

2 Spreekrecht

3 Vaststellen notulen raadsvergadering 30 september 2019

4 Ingekomen stukken

5 Hamerstukken:

a. Tweede wijziging begroting 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 82750

b. Beleidsplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit 2019-2022. 84013

6 Voorstel tot het benoemen en beëdigen van de heer J. Hooijkaas als burgerraadslid (D-66) 104024

7 Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 104079

8 Voorstel tot het wijzigen van de deeltijdfactor van wethouder Van Veen 104083

9 Begroting 2020 (Aanbiedingsbrief, Programmabegroting 2020, Taakveldenraming 2020 en Bijlagenboek 2020) 85464

10 Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.