12 februari 2021

Valentijnactie SBO Bouwsteen

Om onze waardering voor de docenten in het onderwijs te onderstrepen, brachten wij vrijdag 12 februari 2021 De Bouwsteen, basisschool voor speciaal onderwijs, een taart voor bij de koffie. #valentijnsdag #houdvol

Het CDA gelooft in een samenleving waarbij iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Dat vraagt om een samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten, maar om een gemeenschap die mensen kansen biedt. Kinderen zijn daarbij de toekomst. Het is de taak van het onderwijs om hen voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken burgers.

SBO De Bouwsteen, Lijstersingel 22A Ieder steentje wordt een kei! https://www.sbodebouwsteen.nl/

De Bouwsteen is een school voor speciaal basisonderwijs. Elk kind verrast en verbaast ons op geheel eigen wijze en op een positieve manier. Dat leidt tot succes, soms klein – soms groot - en dat werkt! Wij horen onze kinderen dan zeggen: ‘Yesss, ik kan het!’ en zien we de ouders instemmend knikken ‘Dàt is nou mijn kind!’.

We geven praktisch onderwijs waarbij dankzij intensieve ondersteuning en persoonlijke afstemming elk kind bij ons de aandacht en de onderwijsbehoefte krijgt die het nodig heeft. Leerkrachten, ondersteunende professionals en ouders pakken hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om van de schooltijd een mooie ervaring te maken. Een school met een open en rustige sfeer waarbij we vriendelijk met elkaar omgaan en samenwerken. Door te bouwen aan (zelf)vertrouwen weten de kinderen wat ze wel en niet kunnen. Ze staan met beide benen op de grond - én in de maatschappij!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.