13 februari 2021

Raadgevend referendum gebiedspaspoort Hoek Capelseweg/Bermweg

Rob Nieuwveld van Radio Capelle praat hierover in IJsselnieuws met Jolanda den Engelsman, fractievoorzitter van het CDA in Capelle. 

Op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 15 februari staat het bespreken van een inleidend verzoek om een raadgevend referendum over het concept raadsbesluit tot vaststelling van het Gebiedspaspoort 1.1 inzake Capelseweg/Bermweg. Het college adviseert om géén raadplegend referendum te houden. Voor de onderbouwing van dit advies wordt verwezen naar het juridisch advies van de Advocaten die zich hierover gebogen hebben. 

Radio Capelle : podcast beluisteren:
http://radiocapelle.nl/podcasts/4530-jolanda-den-engelsman-over-negatief-advies-raadgevend-referendum-gebiedspaspoort-capelsewegbermweg/

Standpunt CDA Referendum Gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg

Het CDA is principieel tegen een referendum, MAAR ik kan u wel zeggen dat wij, net als wellicht een aantal andere partijen, geen gemakkelijk fractievergadering hebben gehad. Wij begrijpen goed welke gevoelens er leven bij de omwonenden en de bedrijven in het gebied. We hebben het afgelopen jaar samen met hen een intensief traject doorlopen. Het zou goed zijn om eerst als raad op het proces te reflecteren en daarna grondig op de inhoud van het gebiedspaspoort ingaan. Reflecteren is leren en vooruit zien, ook voor ons als raadsleden en college. Niet alleen om voor de Capelseweg/Bermweg tot een zorgvuldig proces te komen, maar ook voor andere projecten zoals de Florabuurt en de Mient Middel. Het CDA heeft ook met deze omwonenden gesproken over hun zorgen rondom de invulling van het gebied en de participatie. Voor wat betreft het referendum verzoek is het CDA blij dat punt J  geen afwijzingsgrond is. ‘enig daarmee gemoeid belang’ Voor ons betekent dit dat er geen spoedeisend belang of financieel risico is voor gemeente om maandag al een besluit te moeten nemen over het gebiedspaspoort.

Dan blijft punt I artikel 2 eventueel in samenhang beleidsvrijheid van de raad (A8-6) “zijn grondslag vindt in een eerder genomen besluit waarover een referendum kon worden gehouden, ofwel de eerste versie van het gebiedspaspoort. Of er op de juiste gronden is voortgeborduurd, daar heeft het CDA bedenkingen bij. >> Omwonenden en bedrijven:  Voor het achterterrein stond een separate procedure van 26 weken + beeldkwaliteitsplan. Door een nieuwe versie straks een verkorte procedure en beperkte bezwaarmogelijkheden. >>Capelle breed: Een aantal cruciale zaken komen niet terug, die niet alleen omwonenden, maar ook nog andere Capellenaren niet ongemoeid zullen laten. Er wordt aangegeven een kleinschalige project met beperkte en lokale impact.Versie 1 was een bijzonder welstandsniveau en benoemd als ‘grootschalige ontwikkelingsopgave’ met Historische polderlinten. >>Gemeenteraad: Het niet vroegtijdig betrekken van de raad bij afwijkingen van vastgestelde kaders/spelregels. Zo alleen kan de raad vroegtijdig bijsturen om een zorgvuldig proces te doorlopen.

Meer informatie over het referendum en het gebiedspaspoort op de website van de gemeente in de Raadskalender. Via de raadskalender is de raadsvergadering maandag 15 februari live te volgen. https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/829306/Gemeenteraad%2015-02-2021

 

Bron foto : https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/hoek-capelseweg-bermweg

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.