Algeracorridor (maatregelen)

Zoals hierboven aangegeven is de Algerabrug onderdeel van een belangrijke provinciale verkeersader die deel uitmaakt N210. Deze zorgt voor verbinding van onze gemeente met de Krimpenerwaard. Hierdoor heeft Capelle ook de nodige verkeersdrukte van aangrenzende gemeentes vanuit de Krimpenerwaard, vooral in spitstijden door woon-/werk verkeer. Hiervoor zijn rondom het Algeracorridor al de nodige maatregelen genomen om de wijken zoveel mogelijk te ontzien qua verkeersdrukte. Echter, het blijft een aandachtspunt binnen de bereikbaarheid van onze gemeente. De bereikbaarheid van onze gemeente van en uit de Krimpenerwaard kan worden verhoogd, door knelpunten te verbeteren rondom verkeersdrukte bij de Algerabrug. Het CDA wil hiervoor oplossingen zoeken. Dit zal echter alleen op regionaal niveau plaats kunnen vinden door in overleg te gaan met de provincie en de betrokken gemeentes en samen te kijken naar een verbetering van de ontsluiting van de gemeentes uit de Krimpenerwaard richting Rotterdam. Daarmee zorgen we voor een verlaging van de verkeersdrukte in Capelle. 

(Foto bron : https://pbs.twimg.com/media/C4jI8YJW8AAC-DG.jpg)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.