Bestuur en organisatie

De gemeente Capelle moet altijd toegankelijk zijn voor de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zeker ook digitaal, via de gemeentelijke website, ook voor mensen met een beperking. De gemeente moet er dus alles aan doen digitaal goed bereikbaar te zijn. Communicatie via haar website, internet, WhatsApp en telefoon dient klantvriendelijk, laagdrempelig, begrijpelijk en effectief te zijn. Nieuwe technologieën bieden voor gemeenten ook steeds meer nieuwe mogelijkheden. Daarom vindt het CDA het ook belangrijk dat alle gegevens over de gemeente digitaal worden gepubliceerd, zodat bedrijven en burgers deze open source zonder copyrightbeperkingen kunnen gebruiken.    

De gemeente is er voor de inwoners; zij moet zo dicht mogelijk op de samenleving zitten en de samenleving zoveel mogelijk de ruimte geven. Betere servicegerichtheid en dienstverlening richting de inwoners moet daarom topprioriteit worden voor de gemeente. Een voorbeeld hiervan is de verlaging van regeldruk en waar mogelijk procedures of bestaande formulieren vereenvoudigen met behulp van de formulierenbrigade. Een groep ambtenaren en ervaringsdeskundigen inzetten die mensen gratis helpen met het aanvragen van verschillende zaken en de daarbij in te vullen formulieren. Het CDA zal zich de komende raadsperiode hiervoor inzetten. 

Het CDA Capelle hecht aan goed bestuur. De kwaliteit van het bestuurlijk en ambtelijk handelen is van belang voor duurzaam en solide bouwen aan de stad. Het is belangrijk om bij te dragen aan horizontale verantwoording en dialoog, het tegengaan van belangenverstrengeling en het versterken van een gezonde bestuurscultuur waar op een integere en correcte wijze binnen de gemeenteraad wordt gehandeld. Gewenste leiderschap, professionaliteit en handelen naar normen en waarden staan hierbij centraal. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.