Bewonersparticipatie

Het CDA wilt het ‘Right to Challenge’, ook wel buurtrecht genoemd, de komende raadsperiode praktisch vormgeven. In Groot-Brittannië en Denemarken bestaat dit al langer en is het zelfs in de wet vastgelegd.

De gedachte achter het ‘Right to Challenge’ is het vergroten van de kracht van de samenleving. Juist de mensen die direct met een probleem te maken hebben, kunnen met passende oplossingen komen waar de gemeente nog niet aan had gedacht. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om toepassingen in vooral beheerstaken op het gebied van groen en infrastructuur. Op het moment dat bewoners van mening zijn dat zij dergelijke taken beter kunnen vormgeven en uitvoeren dan de gemeente, vindt het CDA dat zij ook de mogelijkheid moeten krijgen om dit op hun eigen manier op te pakken.

Het buurtrecht is zodoende een van de interventies om de gemeente een halt toe te roepen of de gemeente te kunnen wijzen op een efficiëntere manier van beleid en uitvoering. 

Dit alles vraagt aandacht voor de veranderende rol van de ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Een participerende overheid vraagt om een ander type bestuur. De gemeente moet meer kaderstellend en ondersteunend optreden. Het CDA vraagt van ambtenaren een beheerste en verbindende houding die in de eerste plaats aansluiting zoekt bij maatschappelijk initiatief en de samenleving actief ruimte geeft.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.