BOA's (ordehandhavers)

Wanneer het toch mis gaat, dan is handhaving aan de orde. Het opsporen van de daders van (winkel)inbraken en roofovervallen heeft daarbij hoge prioriteit.

Criminele jongeren moet duidelijk worden gemaakt dat zij niet onaantastbaar zijn. Belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk is een meldplicht voor stelselmatige daders, lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en vandalisme. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.