Buurthuizen

Buurthuizen zijn altijd al belangrijke plekken geweest in wijken. Het zijn plekken van ontmoeting en tevens ontstaan hier vele maatschappelijke activiteiten.

Het CDA is een groot voorstander van de voortzetting van deze buurthuizen. Binnen de gemeente Capelle zijn een aantal buurthuizen een groot succes door de inzet van vele vrijwilligers. Helaas geldt dit niet voor alle buurthuizen.

Zodoende pleit het CDA dat er voor buurthuizen die het moeilijk hebben wordt gekeken naar functieverbindingen. In de praktijk betekent dit dat de WOP, sportverenigingen, scholen en zorginstellingen gezamenlijk het initiatief nemen om buurtactiviteiten een plek te blijven geven. Zie het als een ‘Buurthuis van de Toekomst’ waar de accommodaties een bredere wijkfunctie vervullen. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen uit verzorgingstehuizen muziek maken met kinderen van de buitenschoolse opvang.

Dergelijke Buurthuizen van de Toekomst leiden tot nieuwe verbindingen in de wijken. Inwoners die voorheen verder van elkaar af stonden, komen hierdoor nader tot elkaar. Zelfredzaamheid wordt samenredzaamheid.   

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.