Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen.

Eenzaamheid is maatschappelijk gezien ongewenst, omdat het leidt tot geringe participatie en integratie van mensen in de samenleving. Wetenschappelijk wordt bovendien steeds meer het verband gelegd tussen eenzaamheid en gezondheidsrisico’s. Veel mensen zijn zich vaak niet bewust van het bestaan van eenzaamheid bij mensen in hun omgeving of van de maatschappelijke omvang van eenzaamheid.  

In Capelle is 47% van de ouderen eenzaam. In februari 2017 is de raadswerkgroep notitie “Oud(er) worden in Capelle!” vastgesteld. Veel aanbevelingen konden worden ingepast in bestaand beleid maar zijn ook toepasbaar op jonge Capellenaren. Daarom zetten wij in op een integrale aanpak tegen eenzaamheid. Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning in gang worden gezet, of zo nodig professionele hulp worden ingezet.

De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden, wil het CDA dat alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket krijgen waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap. 

Preventie werkt!

Nog altijd is preventie de beste investering om ervoor te zorgen dat mensen van jong tot oud, langer gezond blijven en de regie over hun eigen leven houden. Voorkomen is echt beter dan genezen. Vaststaat dat de kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan zorgkosten. Daarom is een brede aanpak van preventie nodig waarbij zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk afspraken maken over onder andere de inzet voor meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt, het voor alle kinderen mogelijk maken om in een rookvrije omgeving op te groeien, het weren van suikerhoudende dranken op school en het inzetten op meer voorlichting en onderzoek.   

 ‛Gezondheidspreventie is de slimste manier om de kosten in de zorg in de hand te houden’  Een gezonde levensstijl met voldoende beweging en gezonde eet- en drinkgewoontes moet voor jong en oud gestimuleerd worden. De hoeveelheid suiker, zout en vet in sommige voedingsproducten is problematisch.  Voorlichting op scholen kan bijdragen aan een gezondere levensstijl.

Ook meer bewegen is belangrijk om actief mee te kunnen blijven doen. Actief meedoen, bij voorkeur in groepsverband en in verenigingen is een goed instrument om eenzaamheid tegen te gaan en daarmee zorgbehoeften te voorkomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.