Eneco aandelen

Verslag Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen 11-09-2017 pagina 6, Alinea 2.

 

capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/5780391/1/02_01_-_conceptverslag_cieBVM_2017-09-11

Mevrouw EFILA (CDA) vindt de geringe zeggenschap in de huidige situatie in vergelijking met de gebruikelijke zeggenschap bij overheidsinstellingen geen reden om de aandelen af te bouwen. Het CDA is van mening dat op voorhand reeds de handdoek in de ring gegooid wordt en dat niet uitgegaan wordt van overtuigingskracht in een gesprek. Het CNV spreekt haar zorgen uit over het afstoten van de aandelen, maar de Aandeelhouderscommissie van Eneco wuift die zorgen weg. Zij is van mening dat Eneco beter af is met de overheid als aandeelhouder. Zij is daarom geen voorstandster van afstoten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.