Financieel beleid (sober en solide)

Het CDA staat voor een sober en solide financieel beleid waarin geen lasten worden doorgeschoven naar de toekomst. Er moet daarom een goede balans bestaan tussen een gezonde gemeentelijke spaarrekening, zodat tegenvallers opgevangen kunnen worden en belangrijke investeringen voortgezet kunnen worden.

De komende jaren moet vooral geïnvesteerd worden in het klimaatbestendig maken van Capelle. Door de klimaatverandering speelt verduurzaming van de stad een grote rol. Wij moeten bijvoorbeeld zien te voorkomen dat door een toenemende kans op grote wolkenbreuken straten massaal overlopen door een slechte afwatering van het regenwater. Een manier om dit tegen te gaan is om de inwoners een financiële compensatie te geven als zij hun ‘versteende’ achtertuin omvormen tot een groene grasmat.   

Daarnaast moet de gemeente Capelle ook alles in het teken stellen om bij te dragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van meer 30 kilometer-zones in buurten en bewoners te helpen in het verlagen van hun energierekening. Tevens zal het gemeentelijk apparaat bewust de keuze moeten maken om alleen nog elektrische auto’s en fietsen aan te schaffen. Het College van B&W kan hierin het goede voorbeeld geven door zoveel mogelijk binnen de gemeente gebruik te maken van de (elektrische) fiets.   

Een ander belangrijk financieel punt waar het CDA groot belang aan hecht is het financieel bereikbaar houden van de zorg voor inwoners met een kleine portemonnee. Het mag nooit zo zijn dat mensen noodzakelijk hulp moeten missen, omdat zij dit niet kunnen betalen. Met de decentralisaties van de Jeugdzorg en de WMO, plus de wijzigingen in de AWBZ, hebben gemeentes meer regie gekregen op het aanbieden van zorg aan inwoners. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat de gemeente individueel overleg voert met zorgbehoevenden die het financieel niet kunnen bolwerken om persoonlijke zorgoplossingen aan te bieden. Zo kan iedereen ongeacht hun inkomen de zorg verdienen die zij nodig hebben.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.