Gasloze (woningen)

Gaat mijn huurwoning straks ook van het gas af ?Nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen zullen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. Stapsgewijs zal ook de markt voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op gang gebracht worden. Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.  Tot slot zal de verhuurdersheffing mede afhankelijk worden gemaakt van de investeringen in energiebesparing door de corporaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.