Hondenbelasting :afschaffen nu even niet!

Update Raad 12 juli 2021 Voorjaarsnota.

In haar verkiezingsprogramma heeft het CDA afschaffen van de hondenbelasting staan.Omdat we het niet redelijk vinden dat hondenbezitters meer aan algemene middelen moeten bijdragen dan niet-hondenbezitters als een meeropbrengst hierbij niet ten goede komt aan het hondenbeleid.

Bij de voorjaarsnota, heeft het college een voorstel gedaan tot afschaffen van de hondenbelasting. Het CDA kan op dit moment hiermee niet instemmen. De begroting na 2024 laat een oplopend tekort zien naar 5 miljoen, daar staat nog geen sluitend plan tegenover staat. Hierbij sluit het CDA aan wat het College zelf al een paar jaar aangeeft bij de financiële stukken :  “De voornaamste reden om niet af te schaffen  is om ruimte te houden in de begroting voor incidentele lasten en rekenschap te nemen van de meerjarige doorkijk. Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid richting de toekomst”.

En als u denk bij het lezen van de cijfers in de Voorjaarsnota, ik zie geen oplopend tekort van 5 miljoen, dit komt omdat dit reeds eind vorig jaar verwerkt is in de begroting 2021 en Najaarsnota 2020 zonder een nadere onderbouwing of plan.

Het CDA was dan ook blij dat het College op 17 november 2020 wel heeft besloten, na de evaluatie van het hondenbeleid, om de inkomsten uit de hondenbelasting ten goede te laten komen aan het hondenbeleid. Uit de meeropbrengst konden er dan eindelijk voorzieningen zoals veilige uitlaatplekken, meer uitrengebieden, poepzuiger en het consequenter maaien komen. Want al jaren wordt hier duidelijk op te kort geschoten.

Het CDA heeft dan ook het amendement van de SGP medeondertekent om de afschaffing van de hondenbelasting mee te nemen in de discussie die de raad nog moet voeren over de kerntaken die tot de gemeente behoren en mogelijke bezuinigingen. Deze is helaas niet ondertekend door VVD, Leefbaar Capelle en de SP.

Afschaffen omdat het o.a. al 7 jaar in het VVD verkiezingsprogramma staat, doet voor het CDA afbreuk aan goed rentmeesterschap, verantwoordelijkheid nemen richting toekomst.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 Standpunt.

Het CDA deelt de zorgen van overlast van hondenpoep. Al jaren staat dit hoog in de lijstjes van ergernissen. Het CDA Capelle vindt het belangrijk dat hondenbezitters hun hond uitlaten op plaatsen waar het hoort. Ook zijn wij van mening dat hierop toegezien en gehandhaafd moet worden. Als hondenbezitters zich niet hieraan houden, kan een boete opgelegd worden. Wij zijn tegen hondenbelasting omdat we het niet redelijk vinden dat hondenbezitters meer aan algemene middelen moeten bijdragen dan niet-hondenbezitters. Hondenbezitters die wel hun hond uitlaten op de plekken waar het hoort zorgen niet voor overlast en volgens het CDA Capelle zouden ze dan niet hoeven te betalen voor iets waar ze niet verantwoordelijk voor gesteld kunnen worden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.