Jeugdwerkloosheid

De aanpak van jeugdwerkloosheid verdient topprioriteit. Om jongeren uit een uitkering te houden, wordt ingezet op training, scholing, werkervaringsplaatsen en aanvullingen op het loon wanneer zij niet volledig kunnen werken.

Naast het huidige aanbod aan volwassenenonderwijs is er volgens het CDA grote behoefte aan volwassenenonderwijs voor jongeren die vroegtijdig school hebben verlaten, om ze zo een tweede kans te geven. Te denken valt aan een beroepsopleiding aan de Mient waar jongeren een tweede kans krijgen om een vakdiploma te behalen.

Met zo’n opleidingsfaciliteit wordt Capelle ook een aantrekkelijker vestigingsplaats voor werkgevers in de techniek en nijverheid. Voor jongeren groeit de kans op een baan na het behalen van hun diploma.

Het CDA gunt deze kans niet alleen aan jongeren, maar aan alle mensen zonder werk die gemotiveerd zijn om zich te laten omscholen.

Om de kans van slagen zoveel mogelijk te vergroten, wil het CDA het lokale bedrijfsleven, scholen en andere betrokken instellingen stimuleren en activeren om zich in te zetten en samen te werken aan het terugdringen van werkloosheid.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.