Jong Capelle

Nog te veel kinderen groeien op in armoede in Capelle. Hun vooruitzichten zijn er door de economische crisis vaak niet beter op geworden en hun verhalen zijn schrijnend. Zij krijgen bijvoorbeeld niet elke dag een warme maaltijd of geen nieuwe kleren of schoenen als dat nodig is. Veel kinderen die in armoede opgroeien ervaren uitsluiting en schaamte, omdat ze niet overal aan mee kunnen doen, niet mee kunnen met een schoolreisje of moeten bedanken voor een feestje omdat ze geen cadeautje kunnen betalen. Wij vinden dat alle kinderen de kans moeten hebben om kind te zijn. Zij mogen niet de dupe worden van de problemen van hun ouder(s). Daarom zetten wij in op betere schuldhulpverlening, zodat mensen die in de schulden raken er sneller weer uitkomen en ook uit de schulden blijven. Daarnaast stimuleren we basis-budgetbeheer, dat ervoor zorgt dat alle vaste lasten - zoals huur, zorgverzekering en gas, water en licht - op voorhand al worden ingehouden op iemands uitkering. Zo wordt voorkomen dat met de rekeningen ook de problemen zich opstapelen en huisuitzetting dreigt. Tot slot is het voor deze kinderen belangrijk dat ze wel volop kunnen meedoen met sporten of muziekles of naar de bibliotheek kunnen en mee kunnen gaan met schoolreisjes. Dat is mogelijk door deze voorzieningen als inkomensondersteuning in natura aan te bieden. Dit alles in samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties, zoals huisartsen en scholen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.