Koopwoningen (specifieke doelgroepen)

Koopwoningen of sociale woningbouw?
Voor de komende periode is ons doel om meer nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen, voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke groepen te realiseren en flinke stappen te zetten voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Het CDA vindt dat de kerntaak van corporaties het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden is.

Wij willen dan ook meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector. En op plaatsen waar geen commerciële partijen bereid blijkt of in staat zijn om te investeren in midden-huurwoningen wordt de markttoets vereenvoudigd, zodat corporaties makkelijker zelf woningen met midden-huur kunnen bouwen. Corporaties die investeren in verduurzaming komen  in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing. De huurtoeslag wordt in de toekomst over een langer inkomenstraject afgebouwd. De eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met de huurverhoging. Daartoe wordt de zogeheten ‘Kan-bepaling’ in de huurtoeslag geschrapt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.