Nachtmetro (Rotterdam-Capelle)

De hoeveelheid verkeer is de afgelopen jaren toegenomen.

Een vitaal Capelle vraagt om een toegankelijk en bereikbaar Capelle.

In de gemeente is een visie ontwikkeld waarin het motto ‘slim reizen’ voorop staat. Dit betekent dat de bestaande infrastructuur beter benut moet worden, dat mensen moeten worden verleid gebruik te maken van andere vervoerswijzen, en dat de negatieve effecten van bereikbaarheid op leefkwaliteit en verkeersveiligheid worden verminderd.

Het CDA is van plan om stap voor stap verder te werken aan de realisatie daarvan.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.