Openbaar vervoer (65+)

Eenzaamheid, vooral onder ouderen, is maatschappelijk gezien ongewenst, omdat het leidt tot geringe participatie en integratie van mensen in de maatschappij.

Wetenschappelijk wordt bovendien steeds meer het verband gelegd tussen eenzaamheid en gezondheidsrisico’s. Veel mensen zijn zich vaak niet bewust van het bestaan van eenzaamheid bij mensen in hun omgeving of van de maatschappelijke omvang van eenzaamheid.

In Capelle is 47% van de ouderen eenzaam. In februari 2017 is de raadswerkgroep notitie “Oud(er) worden in Capelle!” vastgesteld. 

Veel aanbevelingen konden worden ingepast in bestaand beleid maar zijn ook toepasbaar op jonge Capellenaren.

Het CDA Capelle vindt het belangrijk dat in beeld gebracht wordt hoeveel ouderen er gebruik maken van “gratis OV”, hoe vaak, op welke tijden en welke lijnen er gebruikt worden. Op basis van deze inhoudelijke evaluatie (aantal reizigers e.d.) bekijken of gratis openbaar vervoer succesvol is geweest. Naast deze inhoudelijke keuze moet er ook gekeken worden of het geld beschikbaar is of in de toekomst gekeken moet worden om het gratis OV aan te bieden op basis van financiële draagkracht en niet op basis van leeftijd. Het CDA wil verder de wijkbus introduceren. De wijkbus is bedoeld voor ouderen en mindervaliden die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. Wie gebruik wil maken van de wijkbus moet lid worden van de wijkbusorganisatie en betaalt daarvoor een vergoeding

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.