Openbaar vervoer (lage inkomens)

Naast het faciliteren of zelfs uitbreiden van de participatie van kinderen aan allerlei activiteiten vanuit het kindpakket ook bij andere aspecten van de leefsituatie van kinderen ondersteuning kunnen bieden, zoals psychosociale begeleiding rond de stresservaringen, het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid van kinderen en het doorbreken van het taboe op armoede. Daarom zetten wij in op directe hulp op maat zodat iedereen gelijk kan optrekken.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.