Pact van Marrakesh

Pact van Marrakesh noodzakelijk om migratie te beperken (5-12-2018)

De zorgen over migratie en integratie zijn groot. En het zijn zeer terechte zorgen. Veel mensen hebben het gevoel dat het ze over de schoenen begint te lopen. Dat migratie naar Nederland onbeheersbaar wordt, terwijl integratie van nieuwkomers nog steeds problematisch is. Betrokken mensen zijn nog altijd bereid om echte vluchtelingen te helpen, maar problemen veroorzaakt door lieden die niet als vluchteling erkend worden, stuiten velen tegen de borst. Ook ons bereiken de berichten over jonge Noord-Afrikaanse mannen die in en rond asielzoekerscentra onrust veroorzaken en zelfs misdrijven plegen. Het is onbestaanbaar dat daartegen zo lastig kan worden opgetreden, omdat landen van herkomst weigeren ze terug te nemen.
 
De realiteit is dat de migratiecrisis waar wij mee te maken hebben zo omvangrijk is, dat Nederland het niet alleen kan oplossen. Dat is echt onmogelijk. En ook op Europees niveau is het lastig eenduidige effectieve oplossingen te vinden om de migratie te controleren en reguleren. Het is een mondiaal vraagstuk. Daarom zullen we wereldwijd moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de druk op met name West Europa, afneemt.
 
Het migratiepact van de Verenigde Naties is een begin van de oplossing. Wat nu voorligt kan op de steun van het CDA rekenen. Het biedt eindelijk de mogelijkheid om ook andere landen op hun verantwoordlijkheden te wijzen. Bijvoorbeeld om de voedingsbodem voor migratie weg te nemen, mensenrechten te respecteren, fatsoenlijke regels te maken voor arbeidsmigranten uit de regio en eigen onderdanen terug te nemen. Nu zo’n 180 landen de uitgangspunten van het pact willen onderschrijven, hebben we voor het eerst een diplomatiek instrument in handen om de druk op te voeren. 
 
Dat betekent niet dat we niet kritisch zijn op wat er voor ligt. Wij hebben ook punten van zorg die moeten worden weggenomen. Zeker na de onrust die ontstaan is over de vraag of individuele migranten er rechten aan zouden kunnen ontlenen. Daarom is mede  op verzoek van het CDA extra uitgezocht of dat kan. Het antwoord daarop is: Nee.  Zo moet glashelder zijn dat migranten hieraan geen individuele rechten kunnen ontlenen, omdat het pact daar niet voor bedoeld is. Het is een kader om tot samenwerking te komen, samenwerking die bitter noodzakelijk is. Ook moeten maatregelen die in ons Regeerakkoord zijn aangekondigd uitgevoerd kunnen worden en moet ons asielbeleid  aangescherpt kunnen worden. Daartoe dient de standpuntverklaring die verschillende landen, waaronder Nederland, aan het pact toevoegen. Daar hechten wij sterk aan. En dat zullen wij ook blijven benadrukken.
 
Het is geen vrijblijvend pact. De afspraken die worden gemaakt moeten bijdragen aan het controleren en regulieren van de migratie. En die afspraken zijn, zoals gezegd, hard nodig. Want als we niets doen en aan de zijlijn blijven staan kijken, dan wordt het probleem van migratie en de zorgen die mensen hebben alleen maar groter. Het CDA blijft kritisch volgen of het doel wordt bereikt en landen zich aan de afspraken houden. Wij hebben daarom afgesproken dat wij door de staatssecretaris op de hoogte gehouden moeten worden van de effectiviteit van dit pact. Want dat zijn wij aan de mensen met al hun terechte zorgen verplicht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.