Participatie in Capelle

Buurthuizen en WOP’s zijn (altijd al) belangrijk voor de wijken. Een plaats voor ontmoeting en ontstaan van vele maatschappelijke activiteiten. Het CDA is een groot voorstander van de voortzetting van deze bewonersparticipatie. Binnen de gemeente Capelle zijn zij in een aantal wijken een groot succes door de inzet van vele vrijwilligers. Helaas geldt dit niet voor alle wijken. Zodoende pleit het CDA ervoor dat buurthuizen en WOP’s  goed ingebed raken in de reeds bestaande en nog te ontwikkelen Huizen van de Wijk. De leidraad hierbij is het toetsen van kaders zoals verwoord in het projectplan Huizen van de Wijk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.