Rivium revitaliseren

Speciale aandacht behoeft het Rivium. Capelle aan den IJssel heeft van de grote steden in Nederland een van de hoogste leegstandpercentages voor wat betreft kantoorruimtes. Met name in het Rivium is sprake van een hoge leegstand. De huidige plannen tot het bouwen van huizen en hotels (en ook studentenwoningen) in het Rivium hebben onze steun, maar gezien de afhankelijkheid hierbij van de huidige eigenaren van de bedrijfspanden is het de vraag of dit gerealiseerd gaat worden en of dit afdoende is. Om vestiging van de bedrijven op het Rivium aantrekkelijk te maken moet de gemeente kaders gaan stellen om vestiging van grote bedrijven op het Rivium aantrekkelijk te maken.

Promotie en acquisitie zijn hierbij speerpunten in de komende jaren. Doel hierbij is het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Dit door Capelle aan den IJssel zo goed mogelijk op de kaart en in de markt te zetten.  Dit kan met het door het CDA ontwikkelde concept ‘Capelle kansenstad’. Nadruk moet liggen op de zeer goede bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar vervoer, kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte en goede, efficiënte ondersteuning vanuit de gemeente.   

Om de bedrijvigheid verder te stimuleren moet de gemeente gericht (jonge)ondernemers gaan faciliteren. Hierbij wordt gedacht aan start ups, maar ook aan reeds bestaande bedrijven, die bewezen hebben een toegevoegde waarde te leveren aan de Capelse samenleving. De gemeente zet zich in om deze start ups en andere bedrijven te helpen door middel van huisvesting, begeleiding en advisering

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.