Schuldhulpverlening (armoedebeleid)

Gezien het feit dat het aantal kinderen in armoede, maar ook opgroeien in eenoudergezinnen blijft stijgen, is een (armoede)beleid gericht op het gehele gezin essentieel. Naast schuldhulpverlening, preventie en het versterken van de eigen kracht door het vergroten van kennis en het aanleren van vaardigheden, zodat men zichzelf beter weet te redden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.