Sluitingstijden (horeca)

Aan sluitingstijden voor de horeca zitten diverse aspecten. Naast vrij ondernemerschap en eigen verantwoording kun je je afvragen of alle horecaondernemers en omringende bewoners er blij mee zullen zijn. Overmatig alcoholgebruik is ook een aspect, wat op gespannen voet zou kunnen staan met vrije sluitingstijden. Spreiding van vertrekkende bezoekers kan een vermindering van overlast voor de buurt tot gevolg hebben.

CDA Capelle vindt dat er eerst een onderzoek moet komen of bewoners en ondernemers wel op ruimere openingstijden zitten te wachten. Pas dan kan er besloten worden om een proef te starten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.