Veilig Capelle

Veiligheid is een basisbehoefte in een samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Nog te vaak voelen mensen zich juist onveilig in hun eigen wijk. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Daarom zet het CDA in op het aanpakken van de grote criminaliteit maar ook op thema’s als verkeersoverlast, radicalisme, veilige openbare ruimte, overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.