Wijkgericht werken

Het CDA staat voor een wijkgerichte aanpak. Specifiek wil het CDA zich inzetten voor een betere vorm van samenwerking tussen het WOP(wijk overleg platvorm), de gemeente en de buurtcentra. Vanuit deze versterkte samenwerking worden door wijkbewoners binnen het WOP zelf maatschappelijke initiatieven ondernomen op terreinen zoals: beheer van maatschappelijk vastgoed, armoede, vroegtijdig schoolverlaten, standslandbouw, re-integratie en groenonderhoud in alle wijken.

Het WOP is opdrachtgever voor sociaaleconomische projecten, realiseert groei in de wijkeconomie en stimuleert het maken van verbindingen met maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en het bedrijfsleven. Dit vraagt meer initiatief van bewoners en een andere houding van de organisaties die werkzaam zijn in de wijk, zoals de gemeente, woningbouwcorporaties, en zorg- en welzijnsorganisaties. De bewoners staan nog steeds aan het roer; professionele organisaties komen pas om de hoek kijken als de bewoners daarom vragen.   

 Een sterke samenleving wordt niet vanuit Den Haag opgebouwd, maar in de stad en in de eigen buurt’ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.