Zorg op maat voor en door Capellenaren

De stijging in Capelle van het aantal kinderen in armoede, tekort aan pleeggezinnen, eenzaamheid en verwarde personen vraagt om onze blijvende ondersteuning.  Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Actief meedoen, bij voorkeur in groepsverband en in verenigingen is een goed instrument om eenzaamheid tegen te gaan en daarmee zorgbehoeften te voorkomen. Een brede zorgaanpak van preventie is nodig waarbij zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk afspraken maken over onder andere de inzet voor meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt, het voor alle kinderen mogelijk maken om in een rookvrije omgeving op te groeien, het weren van suikerhoudende dranken op school en het inzetten van meer voorlichting en onderzoek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.