Zorg op maat voor en door Capellenaren

De stijging in Capelle van het aantal kinderen in armoede, tekort aan pleeggezinnen, eenzaamheid en verwarde personen vraagt om onze blijvende ondersteuning.  Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Actief meedoen, bij voorkeur in groepsverband en in verenigingen is een goed instrument om eenzaamheid tegen te gaan en daarmee zorgbehoeften te voorkomen. Een brede zorgaanpak van preventie is nodig waarbij zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk afspraken maken over onder andere de inzet voor meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt, het voor alle kinderen mogelijk maken om in een rookvrije omgeving op te groeien, het weren van suikerhoudende dranken op school en het inzetten van meer voorlichting en onderzoek.

Een ander belangrijk punt waar wij groot belang aan hechten is het financieel bereikbaar houden van de zorg voor Capellenaren met een kleine portemonnee. Het mag nooit zo zijn dat mensen noodzakelijk hulp moeten missen door een gebrek aan geld. Met de decentralisaties van de  Jeugdzorg en de WMO, plus de wijzigingen in de AWBZ hebben gemeenten meer regie gekregen op het aanbieden van zorg aan inwoners.

Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeente individuele gesprekken voert met de zorgbehoevende Capellenaren die het financieel niet kunnen bolwerken en op zoek gaat naar persoonlijke zorgoplossingen.

Iedereen heeft recht op zorg die hij of zij nodig heeft. Als de eigen kracht van mensen op is, dient er ondersteuning te zijn en te blijven, zolang dat nodig is. Hierbij is het essentieel van belang dat er goede voorlichting komt en Capellenaren simpel de juiste hulp weten te vinden en vroegtijdig wordt doorgepakt op zorgsignalen.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.