25 oktober 2017

10 miljoen extra belasting heffen: mag dat?

Het CDA Delft heeft het college van B&W gevraagd te onderzoeken of de voorgenomen invoer van precariobelasting op kabels en leidingen (in simpel Nederlands: extra belasting op je energie- en waterrekening) wel mag.
Wat is er aan de hand? Delft had t/m 2016 geen belasting op kabels en leidingen. De mogelijkheid voor gemeenten om dat te doen wordt echter afgeschaft. Er geldt wel een overgangsregeling, gemeenten mogen t/m 2021 nog heffen. Alleen Delft deed dat nog niet, en nu opeens wel. Het moet gedurende 5 jaar nog 10 miljoen (5 x 2 mln) in de stadskas opleveren.

Het CDA Delft vraagt zich af of dit wel volgens de wet is. In de wet staat namelijk dat de overgangsregeling is bedoeld om inkomsten die er al waren, gedurende 5 jaar af te bouwen. Wat het college nu lijkt te doen, is nog even snel de belasting voor jaarlijks 2 miljoen invoeren. Burgers en bedrijven moeten dat vervolgens ophoesten.

Voordat we hier aan beginnen, wil het CDA eerst zeker weten of het college hier de wet goed uitlegt. Daarom vragen we het college om de bedenker van de wet, het ministerie van Binnenlandse Zaken, om duidelijkheid te vragen. We willen voorkomen dat er allerlei juridische procedures ontstaan.
Het CDA wil antwoord van het college voordat de begroting wordt vastgesteld op 9 november. Want mocht het zo zijn dat Delft de wet niet goed volgt, dan scheelt dat de komende jaren 10 miljoen. Dat kunnen we dan maar beter weten voordat we de begroting vaststellen.
Meer informatie is te vinden in onze brief aan het college: link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.