19 februari 2017

Delft straks weer iets minder rommelig: wethouder gaat illegale reclameborden studentenverenigingen handhaven!

De afgelopen jaren vroeg het CDA enkele malen aan wethouder Hekker of zij actie wilde ondernemen tegen de driehoeksborden van studentenverenigingen die in steeds grotere aantallen het Delftse straatbeeld ontsieren. Met deze driehoeksborden geven studentenverenigingen aan waar studentenhuizen van hun vereniging zich bevinden. Dat is handig in de introductieweek als de nieuwe studenten hun weg in de stad moeten vinden. Maar als ze voor altijd blijven hangen dragen ze bij aan de verrommeling van de stad. En vanwege de reclame op de borden is het oneerlijk naar Delftse ondernemers die wel moeten betalen voor het maken van reclame aan de openbare weg. 

Verrommeling

Terecht vragen bewoners en bewonersverenigingen regelmatig bij de gemeenteraad aandacht voor de verrommeling van Delft. Een rommelige stad is niet alleen vervelend voor de bewoners, maar het kan ook toeristen afschrikken. Het CDA deelt deze zorgen van de bewoners en heeft daarom afgelopen jaren enkele malen aan het de wethouder gevraagd of er bijvoorbeeld niet wat gedaan kan worden aan de ontsierende reclamespandoeken boven de grachten en aan de reclameborden op studentenhuizen. 

Helaas wil het wethouder de spandoeken boven de grachten voorlopig tolereren. Maar voor de reclame op studentenhuizen werd een mooi compromis afgesproken: tijdens de introductieweken zijn deze borden toegestaan maar daarbuiten niet. Buiten de introductieweken moeten de reclameborden weggehaald worden.

Handhaving

Een heldere afspraak, maar helaas bleek in de praktijk dat veel studentenhuizen zich niet aan deze afspraak hielden. De borden bleven gewoon hangen. De verenigingen beloofden iedere keer beterschap, maar zonder resultaat. 

Het is jammer dat het maken van afspraken met de studentenverenigingen niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Als studentenverenigingen hun leden kunnen vragen de borden op te hangen in de introductieweken, zou het ook geen probleem moeten zijn de leden te vragen de borden de rest van het jaar weer weg te halen. Terecht dus dat de wethouder heeft aangekondigd nu te gaan handhaven: als de driehoeksborden begin maart niet weg zijn, worden de studentenverenigingen aangeslagen voor het maken van reclame aan de openbare weg. 

Dat is streng, maar het is vooral eerlijk. Iedereen die reclame maakt langs de openbare moet hier belasting voor betalen. Het CDA ziet geen reden om alleen voor studentenverenigingen hier een uitzondering voor te maken. Zeker niet omdat de driehoeksborden inmiddels vol hangen met logo’s van bedrijven en dus ook een inkomstenbron zijn voor de verenigingen. 

Een Delftse ondernemer die reclame maakt voor zijn eigen zaak betaalt hiervoor belasting. Maar een concurrent die zijn logo op een driehoeksbord van een studentenvereniging plakte, hing de afgelopen jaren gratis op tientallen zichtplekken in de stad. Aan deze oneerlijke situatie maakt Delft nu een eind.

 

Gerrit Jan Valk

Commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.