14 november 2017

15.000 woningen extra: kijken, kijken, niet bouwen?

Ineens was het getal er: er moeten nog 15 duizend nieuwe woningen komen in Delft. Eerst was dit getal nog de bovenkant van een bandbreedte van de woningbouwplannen, maar al snel werd het getal van 15 duizend nieuwe woningen door de coalitiepartijen een ambitie of zelfs een opdracht genoemd. Groen Links bijvoorbeeld noemde 15 duizend nieuwe woningen onlangs een “mooie ambitie voor Delft”. 

Dankzij een motie van het CDA gaat Delft nu eerst een impactanalyse uitvoeren. Waar kunnen we die 15 duizend woningen neerzetten? En wat betekent 15 duizend voor de rest van de stad? 15 duizend nieuwe woningen betekent een groei van Delft van 30% ten opzichte van nu. Dus mogelijk 30% meer inwoners, 30% meer verkeer, 30% meer vraag naar zorg, 30% meer vraag naar onderwijs, enzovoort. De motie werd bij de bespreking van de begroting bijna unaniem aangenomen. Alleen studentenpartij STIP, de partij die het liefst Delft helemaal volbouwt met grote studentencomplexen, stemde tegen. Wat hun betreft gaan we eerst bouwen en kijken we daarna wel wat de gevolgen zijn.

Natuurlijk, er staan nog grote bouwprojecten op de planning in Delft. De Spoorzone, Harnaschpolder, de Schoemaker Plantage. Bij elkaar zijn die projecten goed voor  zo’n 5 duizend nieuwe woningen. Maar die andere 10 duizend dan?

Om nog meer woningen te bouwen kun je als gemeente drie dingen doen: je kunt je grondgebied uitbreiden en daar gaan bouwen (dat heet ook wel annexatie), je kunt op je terreinen in je eigen stad die nu nog niet bebouwd zijn volbouwen (dat heet verdichting) of je kunt de hoogte in.

Het CDA is tegen annexatie van grondgebied van buurgemeentes, tenzij er vanuit de samenleving een dringende wens is om samen te gaan met Delft. Bovendien zou het niets oplossen: het grondgebied dat aan Delft grenst is of al volgebouwd of kostbare natuur waar we niet zouden wíllen bouwen! Kortom, annexatie is onwenselijk maar voegt ook geen nieuwe woningen toe.

Verdichten dan maar? Maar Delft is al een dichtbebouwde stad. Zelfs een van de meest dichtbevolkte gemeentes van Nederland. En mensen hebben nu eenmaal open ruimtes nodig. Om te spelen, om te wandelen in parken, om de stad leefbaar te houden. Natuurlijk zijn er her en der nog wel braakliggende terreinen die geen functie hebben, maar verdichten door het opofferen van groen of speelplaatsen is voor het CDA ook geen goed idee.

Dan maar de lucht in? Willen we van Delft een Manhattan aan de Schie maken? Met torenhoge flats waar veel mensen in passen? De vraag naar dit soort woningen neemt juist af. In Delft is vooral behoefte aan kwalitatief goede woningen in het middensegment. Kortom, ook de lucht in is geen goede optie.

Het CDA is niet tegen nieuwbouw: er zijn veel mensen die in Delft willen wonen. Zowel mensen die er al wonen en die toe zijn aan een nieuw huis, als mensen die van buiten komen. Het is mooi als er in Delft de mogelijkheid is voor die mensen om zich te vestigen. Maar dit moet niet ten koste gaan van de leefkwaliteit! De impactanalyse die het college nu gaat uitvoeren, gaat antwoord geven op de vraag welke groei van Delft realistisch is. Welke groei past bij de schaal van Delft.

Gerrit Jan Valk

Ineke van Geenen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.